• کارخانه : 33705550-013   |  
  •   |   دفتـر :33705551-013
  •   |   نعمت الله صادق زاده :09111311688

توضیحات تکمیلی

خزر گیل تولید کننده طناب و نخ

تلفن  دفتر :9-33705137 -013

تلفن کارخانه : 33705550 -013

آدرس کارخانه : رشت ، جاده انزلی ، پشت فرودگاه ، جنب نیروی هوایی سپاه

 

نظرات کاربران