• کارخانه : 33705550-013   |  
  •   |   دفتـر :33705551-013
  •   |   نعمت الله صادق زاده :09111311688

توضیحات تکمیلیدستگاه های نخ و طناب بافی

 

نظرات کاربران