• کارخانه : 33705550-013   |  
  •   |   دفتـر :33705551-013
  •   |   نعمت الله صادق زاده :09111311688

توضیحات تکمیلی
نخ به رشته‌های باریک و بلندی گفته می‌شود که با روش‌های ریسندگی و از در کنار هم قرار گرفتن الیاف به وجود می‌آید و کاربردهای مختلف در صنایع نساجی دارد.

کاربردهای نخ در صنایع نساجی:

    دوخت: نخ جهت اتصال دو تکه پارچه بکار می‌رود.
    تولید پارچه: نخ جزو اصلی و عموماً تنها جز تشکیل دهنده پارچه است.

تقسیم بندی نخ از نظر جنس آن:

    نخ طبیعی (که از الیاف طبیعی گرفته می‌شود.
    نخ مصنوعی (از الیاف مصنوعی تولید می‌شود مانند پلی استر و...
    نخ مخلوط (از ترکیب کردن الیاف طبیعی و مصنوعی تولید می‌شوند

 

نظرات کاربران