• کارخانه : 33705550-013   |  
  •   |   دفتـر :33705551-013

توضیحات تکمیلی

شرکت طناب بافی خزرگیل نشانی شهرستان رشت مدیریت : صادق زاده تماس : 01333705551

 

نظرات کاربران